Kontakt

Humanitärer Fonds
Postfach 308
CH-8405 Winterthur

Për kontakt dhe informata:
Sejdi Gega: 078 731 36 31
E-Mail: sejdigega@hotmail.com
Agush Buja: 076 268 1214 agushbuja62@hotmail.com
Ibish Neziri: 079 557 02 64 ineziri@swissonline.ch
Binak Dinaj binak.dinaj@hotmail.de

Emri Jot (e domosdoshme)

Adresa Jote (e domosdoshme)

Subjekti

Mesazhi Juaj

Copyright @ 2014 Fondi Nderi i Kombit Adem Demaçi